تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

وضعیت آب و هوا مشهد

وضعیت آب و هوا مشهد

با داشتن دقیق‌ترین پیش‌بینی آب و هوای 10 روزه برای مشهد, استان خراسان رضوی شامل بالاترین و پایین‌ترین دما، امکان بارش از طریق کانال آب و هوا و Weather.com، همیشه آماده باشید

آب و هوای 10 روزه-مشهد, استان خراسان رضوی

امشب

دوشنبه ۰۷ | شب

نیمه ابری. کمینه 4سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۰۸

سه‌شنبه ۰۸ | روز

نیمه ابری. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.

سه‌شنبه ۰۸ | شب

عمدتاً صاف. کمینه 3سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر.

چهارشنبه ۰۹

چهارشنبه ۰۹ | روز

نیمه ابری. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

چهارشنبه ۰۹ | شب

رگبارهای آخر شب. کمینه 5سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.

پنجشنبه ۱۰

پنجشنبه ۱۰ | روز

رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.

پنجشنبه ۱۰ | شب

رگبار. کمینه 3سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%.

جمعه ۱۱

جمعه ۱۱ | روز

ابری. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

جمعه ۱۱ | شب

نیمه ابری. کمینه -1سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

شنبه ۱۲

شنبه ۱۲ | روز

نیمه ابری. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

شنبه ۱۲ | شب

نیمه ابری. کمینه -1سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

یکشنبه ۱۳

یکشنبه ۱۳ | روز

نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

یکشنبه ۱۳ | شب

نیمه ابری. کمینه -4سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۱۴

دوشنبه ۱۴ | روز

نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۱۴ | شب

نیمه ابری. کمینه -3سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۱۵

سه‌شنبه ۱۵ | روز

نیمه ابری. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۱۵ | شب

نیمه ابری. کمینه -2سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.

چهارشنبه ۱۶

چهارشنبه ۱۶ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.

چهارشنبه ۱۶ | شب

نیمه ابری. کمینه 1سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.

پنجشنبه ۱۷

پنجشنبه ۱۷ | روز

نیمه ابری. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.

پنجشنبه ۱۷ | شب

نیمه ابری. کمینه 2سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.

جمعه ۱۸

جمعه ۱۸ | روز

نیمه ابری. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.

جمعه ۱۸ | شب

نیمه ابری. کمینه 2سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.

شنبه ۱۹

شنبه ۱۹ | روز

نیمه ابری. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.

شنبه ۱۹ | شب

نیمه ابری. کمینه 2سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.

یکشنبه ۲۰

یکشنبه ۲۰ | روز

نیمه ابری. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.

یکشنبه ۲۰ | شب

نیمه ابری. کمینه 2سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.

دوشنبه ۲۱

دوشنبه ۲۱ | روز

نیمه ابری. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

دوشنبه ۲۱ | شب

نیمه ابری. کمینه 3سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.

وضعیت آب و هوا مشهد