تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

چشم بصیرت

چشم بصیرت

چشم بصیرت

معنی واژهٔ چشم بصیرت در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

چشم بصیرت